МС ОБЩЕСТВО БЪЛГАРИЯПредоставя услуги на хора с множествена склероза и техните семейства

За нас

Ние, пациенти с множествена склероза (МС) и миастения гравис (МГ), наши близки и приятели, се обединихме и учредихме сдружение „МС ОБЩЕСТВО БЪЛГАРИЯ“, за да предложим  пълна и всестранна информираност за правата на пациентите,  за процедурите и методите на лечение, да  осигурим социална и физикална рехабилитация на хората, страдащи от тези заболявания.

Дейности

Предоставяне на немедицински грижи, емоционална и социална подкрепа  на хора с множествена склероза (МС) и миастения гравис (МГ), на техните семейства и близки.

  • Оценка на индивидуалните потребности
  • Изготвяне на индивидуални планове за рехабилитация
  • Социално и психологическо консултиране
  • Кинезитерапевтични процедури
  • Мобилни услуги (по домовете)
  • Обучения за самопомощ
Проекти

Изпълнение на проекти и кампании за  информиране, консултиране, психосоциална и физикална рехабилитация   в  периодите от поставяне на диагнозата, преминаване през различните етапи и методи на лечение на хора с множествена склероза (МС) и миастения гравис (МГ).