Бяха доставени уреди за рехабилитация по проект.

Бяха доставени уреди за рехабилитация по проект.

Проектът се финансира от фонд „Социална закрила“ на МТСП и от собствени средства на Сдружението. С проекта сдружението допълни уредите необходими за рехабилитацията на хора страдащи от Множествена склероза и те са 1 бр. ARTROMOT ACTIVE K Comfort – апарат за пасивна рехабилитация с Активна обратна връзка и 1 бр. GAME READY – комбинирана система за компресотерапия. Извършен инструктаж и обучение на персонала.
Персоналът е обучен за работа с апаратите и информиран, че експлоатацията и поддръжката трябва да се извършват съгласно техническите указания на фирмата производител.