Избор на изпълнител за доставка на оборудване

Сдружение МС ОБЩЕСТВО БЪЛГАРИЯ изпълнява проект „Доставка на уреди за оборудване на зала за физиотерапия в „Център за психосоциална и физикална рехабилитация“- Благоевград“, който се финансира от Фонд „Социална закрила“…

Continue reading

Покана за оферти

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Сдружение „МС Общество България” подготвя проектно предложение за кандидатстване за финансиране от Фонд „Социална закрила“-МТСП за закупуване на апаратура за „Център за психосоциална и физикална рехабилитация“-…

Continue reading