Покана на УС

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, На 28. 03. 2022. г.  по искане на една трета от членовете  на Сдружение „МС СВЯТ“, бе взето решение за провеждане на Редовно годишно Общо отчетно събрание на…

Continue reading

Бяха доставени уреди за рехабилитация по проект.

Проектът се финансира от фонд „Социална закрила“ на МТСП и от собствени средства на Сдружението. С проекта сдружението допълни уредите необходими за рехабилитацията на хора страдащи от Множествена склероза и…

Continue reading

Процедура за избор на изпълнител по проект „Предоставяне на иновативни социални услуги за активно включване-помощ в дома“.

Сдружение „МС СВЯТ” обявява процедура за избор на изпълнител   чрез събиране на оферти   за изпълнение на проект „Доставка на обзавеждане/оборудване за нуждите на проект „Предоставяне на иновативни социални услуги за активно включване-помощ…

Continue reading

ПОКАНА

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, На 26. 03. 2021. г.  по искане на една трета от членовете  на Сдружение „МС СВЯТ“, бе взето решение за провеждане на Редовно годишно Общо отчетно събрание на…

Continue reading

Избор на изпълнител за доставка на оборудване

Сдружение МС ОБЩЕСТВО БЪЛГАРИЯ изпълнява проект „Доставка на уреди за оборудване на зала за физиотерапия в „Център за психосоциална и физикална рехабилитация“- Благоевград“, който се финансира от Фонд „Социална закрила“…

Continue reading

Покана за оферти

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Сдружение „МС Общество България” подготвя проектно предложение за кандидатстване за финансиране от Фонд „Социална закрила“-МТСП за закупуване на апаратура за „Център за психосоциална и физикална рехабилитация“-…

Continue reading