Биляна  Петкова – председател

Завършила е „Екология и опазване на околната среда“ през 2004 г., а в момента учи в ЮЗУ „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград, специалност „Кинезитерапия”. През 2003 г. работи като доброволец и оперативен счетоводител към Организация за хора с увреждания  в гр.Благоевград. Доброволец е към клуб „Пламък” към Областен съвет на Български червен кръст. От 2015 г. е координатор на Национална пациентска организация за област Благоевград. Работи активно по въпросите на МС в Благоевград, участвала е в акции за помощ и подкрепа на болните от МС,правила е многократно срещи относно новостите в лечението на заболяването, провежда активности за защита на интересите и правата на хората с МС в България чрез националната кампания „Лечение на хората с МС и МГ в Р България и тяхната трудова заетост“, ръководител  е на проект „Център за психосоциална и физикална рехабилитация на лица с множествена склероза“ – иновативни интегрирани услуги, съобразно индивидуалните потребности на целевата група“.

 

 

Даниела  Миланова

Завършила  е СОУИЧЕ – гр.Благоевград , владее руски и английски език. От 2011 г . е активен  доброволец и  асистент на лице с увреждане.

 

 

Благой Георгиев

От 2003 г.работи като доброволец към Организация за хора с увреждания в гр. Благоевград. Взима активно участие в организирането на събития  и кампании  за помощ и подкрепа  на лица с МС.  Участвал е в  обучителен курс  към Европейския пациентски форум . Завършил  е  курс по „Оперативно счетоводство”. Работи активно за защита правата на пациентите  и подобряване качеството на живот на страдащите от МС и МГ.

 

Станка Йорданова 

Доброволец  от 2003 г към Организация на хора с увреждания, участвала е в акции  за  осигуряване на пакети с храна  за болни и социално слаби хора.  Активно участва в   организиране на събития с участие на лица с множествена склероза в гр. Благоевград и работи за защита правата и подобряване качеството на живот на страдащите от МС и МГ. Завършила е курс „Обществени и граждански компетентности”.

 

Христо Халев

Член на управителния съвет, активен доброволец и асистент на лице с увреждане.

 

Исталиан Петров

Учредител на сдружението, активенo работи за защита правата и подобряване на качеството на живот на лицата с множествена склероза.

Георги Петров

Учредител на сдружението, съдейства и помага хора с множествена склероза. Доброволец още от създаването на „Център за психосоциална и физикална рехабилитация на лица с множествена склероза“ – иновативни интегрирани услуги, съобразно индивидуалните потребности на целевата група“. Работи за защита правата и подобряване на качеството на живот на лицата с множествена склероза.

Галя Николова

Представител за град Русе. Завършила е „Институт за културно-просветни кадри”, работила е като радио-програмен ръководител и завеждащ художествена самодейност. От 1990г. до 2008г. развива собствен бизнес, а през 2010г. се насочва към сферата на социалните дейности. Работила е като терапевт в Наблюдавано жилище за хора с психични увреждания. В момента е социален работник в Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства.