Ние, пациенти с множествена склероза (МС) и миастения гравис (МГ), наши близки и приятели, се обединихме и учредихме сдружение „МС ОБЩЕСТВО БЪЛГАРИЯ“ за осъществяване на обществено полезна дейност по смисъла на ЗЮЛНЦ.

Нашите цели:

  • Да работим за подобряване на условията, гарантирания достъп, равнопоставеност и равни шансове на пациентите с множествена склероза (МС) и миастения гравис (МГ);
  • Да работим за подобряване на лечението и грижите на пациентите с множествена склероза (МС) и миастения гравис (МГ), съгласно националните и eвропейски стандарти;
  • Да съдействаме за пълната и всестранна информираност за правата на пациентите, процедурите и методите на лечение, приложими по най-добрите български и световни медицински практики;
  • Да съдействаме за подобряване на правните регламенти в областта на лечението на множествена склероза (МС) и миастения гравис (МГ) чрез проучване на опита в други европейски страни във взаимодействие със сродни пациентски организации;
  • Да подпомагаме и да защитаваме законните права и интереси на социално слабите, на инвалидите и лицата, нуждаещи се от социални грижи, да подпомагаме социалната интеграция и личностната реализация на пациентите с множествена склероза (МС) и миастения гравис (МГ);
  • Да защитаваме човешкото достойнство на на пациентите с множествена склероза (МС) и миастения гравис (МГ) и правото им на пълноценен и нормален начин на живот.

Aко желате да се присъедините към нас, моля запознайте се с УСТАВА на сдружението, попълнете ЗАЯВЛЕНИЕ за членство и го изпратете на адрес office@msobg.info.

Ако желаете да бъдете доброволец, попълнете ЗАЯВЛЕНИЕ за доброволец и го изпратете на адрес office@msobg.info. Ще се свържем с Вас чрез посочените контакти.

Сдружение МС ОБЩЕСТВО БЪЛГАРИЯ е вписано в Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри, поддържан от КЗЛД, под № 435436.

Дарители

Сдружение  „Един процент промяна“

Те са млади хора, които мечтаят да направят света по-красив и по-добър. Обединяват се, решавайки, че всеки месец ще заделят по 1% от бюджета си, за да помагат на хора в нужда. Kъм тях се пресъединяват все повече хора, добрите им дела се предават от уста на уста, а те са просто прекрасните хора от „Един процент промяна“.

За  каузата  „За по-добър живот на заболелите от Множествена склероза в Благоевград“  събраха  средства  и  закупиха  уреди за  провеждане на рехабилитационни процедури  на  лица с множествена склероза,  живеещи в гр. Благоевград