Покана за оферти

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Сдружение „МС Общество България” подготвя проектно предложение за кандидатстване за финансиране от Фонд „Социална закрила“-МТСП за закупуване на апаратура за „Център за психосоциална и физикална рехабилитация“- гр. Благоевград. Екипът на сдружението е разработил рехабилитационна програма за хора, страдащи от множествена склероза. Тъй като това заболяване води до мускулна атрофия, спазъм на мускулите, хипотрофия, пареза на крайниците, има и съпътстващи заболявания, необходима е висок клас иновативна апаратура. За изпълнение на рехабилитационните дейности по програмата е необходимо закупуване на следната апаратура за физикална рехабилитация:

1. Комбиниран апарат за ударно вълнова терапия и високо интензивен лазер – 1 бр. 2. Апарат затаргетирана радиочестотна терапия/текар/ – 1 бр.

3. Апарат за високо интензивна магнито терапия – 1бр.

4. Апарат за лимфен дренаж – 1 бр.

5. Апарат за топло терапия – 1 бр.

6. Тракционен апарат за третиране на цервикален и лумбален дял на гръбначен стълб,с кушетка и принадлежности. Може и само цена на апарат ако не разполагате с останалите атрибути.-1 бр.

7. Апарат за късовълнова терапия-1 бр.

8. Апарат за стягане на кожата и оформяне на тялото-1 бр.

Моля да ни предложите оферта с описание на технически характеристики и цена. В техническата оферта в ПРЕДЛОЖЕНИЕ е необходимо да се предостави подробна информация – вид на апарата (мобилен или стационарен), размери на апарата, принадлежности и консумативи, навигация според частите на тялото, капацитет на работа, режим на работа, 2-канала или 4 канала, възможности за предварително задаване на протоколи, запазване на данните на пациента, гаранционен срок, близка локация на сервизния център за подръжка, монтаж/въвеждане в експоатация и обучениеза работа с тях, срок на доставка (в календарни дни).

Офертата трябва да бъде изготвена/попълнена по приложения образец и да съдържа техническа и ценова оферта, срок на валидност и метод на плащане. Изборът на изпълнител ще бъде извършен по критерий най-ниска предложена цена.

Офертата се изпраща подписана, подпечатана и сканирана по електронна поща на office@msobg.info в срок до 17.00 ч. на 09.04.2018 г.

Можете да изтеглите от тук  ОБРАЗЕЦ НА ОФЕРТАТА.