КАКВО ДА ПРАВИМ КОГАТО НИ ИЗТИЧА ТЕЛК РЕШЕНИЕ

КАКВО ДА ПРАВИМ КОГАТО НИ ИЗТИЧА ТЕЛК РЕШЕНИЕ

Грижата за продължаване на ТЕЛК решение е основно на пациента!

Уведомителното писмо от РЗИ за преосвидетелстване в различните области на страната вече често не се
получава.

Ако не сте получили такова писмо 2 месеца преди изтичане на ТЕЛК решението си:

  1. Документи за преосвидетелстване се подават поне 2 месеца преди изтичане срока на валидното Ви ЕР.
  2. Нужно е да се отиде при личен лекар (общопрактикуващ лекар), който да издаде Талон №8, електронно направление и Етапна епикриза (описание на заболяванията Ви), дава Ви ги и на хартиен носител.
  3. Входирате (внасяте ги и ви дават входящ номер) в РКМЕ по местоживеене, заедно с медицински документи, ако имате.
  4. В РКМЕ се попълва и подписва и заявление – бланка за явяване в ТЕЛК.
  5. След внесеното направление и заявление в РКМЕ**** ще получите писмо на коя дата да се явите и искат ли се допълнително изследвания и мнения на специалисти.