Протокол избор на изпълнител по проект „Предоставяне на иновативни социални услуги за активно включване-помощ в дома“.